Τέχνες

 

Σίμος Μενάρδος

Εξέλιξις και Προσφορά της Ελληνικής

Τέσσερα Οξφορδιανά μαθήματα

Κατηγορία: Δοκίμιο

7,10 €

Συλλογικό Έργο

Η υπερβατική εμπειρία

Μία ανθολόγηση αποσπασμάτων

Κατηγορία: Δοκίμιο

9,13 €

Αυτοβιογραφία

Λεωνίδα Αδαμόπουλου ή Σαλαμούρα

Κατηγορία: Λογοτεχνία

3,29 €

Πρακτικά Συνεδρίου

Μια πολυεπιστημονική θεώρηση της γλώσσας

Κατηγορία: Φιλοσοφία, Δοκίμιο

15,21 €

Συλλογικό Έργο

ΜΜΕ και Δεοντολογία

Ομιλίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλίο 1ο

Κατηγορία: Δοκίμιο

7,10 €

Συλλογικό Έργο

Πανεπηστημιακό Βήμα - Έξι ομιλίες

Ομιλίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών - 1ος Τόμος

Κατηγορία: Δοκίμιο

8,08 €

Συλλογικό Έργο

Πανεπηστημιακό Βήμα - Πέντε ομιλίες

Ομιλίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών - 2ος Τόμος

Κατηγορία: Δοκίμιο

6,29 €