Σίμος Μενάρδος

Εξέλιξις και Προσφορά της Ελληνικής

Τέσσερα Οξφορδιανά μαθήματα

7,10 €

Συλλογικό Έργο

Η υπερβατική εμπειρία

Μία ανθολόγηση αποσπασμάτων

9,13 €

Συλλογικό Έργο

ΜΜΕ και Δεοντολογία

Ομιλίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλίο 1ο

7,10 €

Συλλογικό Έργο

Πανεπηστημιακό Βήμα - Έξι ομιλίες

Ομιλίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών - 1ος Τόμος

8,08 €

Συλλογικό Έργο

Πανεπηστημιακό Βήμα - Πέντε ομιλίες

Ομιλίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών - 2ος Τόμος

6,29 €

Συλλογικό Έργο

Το Κυπριακό Σήμερα

Ομιλίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών - Βιβλίο 2ο

7,10 €