Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας Εκδόσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Οι Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών (EΠΠ) αποτελούν δραστηριότητα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΑΔΠΠΠ). Ο δικτυακός τόπος publications.upatras.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΑΔΠΠΠ Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται σε συγκεκριμένους όρους χρήσης, οι οποίοι δεσμεύουν καθέναν που χρησιμοποιεί και αποκτά πρόσβαση σε αυτόν, υπό οποιαδήποτε εκδοχή και έκφανσή του. Η ΕΑΔΠΠΠ και οι ΕΠΠ μπορούν να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου τους. Με την πλοήγηση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης. Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοτόπου) και η δομή του, αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία των ΕΠΠ, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, το Ενωσιακό δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, όπως ισχύουν.

Με την επιφύλαξη των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών, ο επισκέπτης του ιστοτόπου μπορεί να κάνει χρήση του περιεχομένου του μόνο εάν αυτή είναι για προσωπικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση για εμπορική χρήση. Η δημοσίευση, παρουσίαση, αναπαραγωγή, διανομή, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου των ΕΠΠ μερικώς ή ως σύνολο, δεν επιτρέπεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου από τον χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του.

Οι χρήστες που εισφέρουν περιεχόμενο δηλώνουν ότι είναι φορείς των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που τυχόν υφίστανται σε σχέση με αυτό ή/και ότι έχουν άδεια προς τούτο από τους φορείς των δικαιωμάτων. Οι ΕΠΠ δεν ευθύνονται για παραβίαση τυχόν υπαρχόντων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί περιεχομένου ή/και εφαρμογών που έχουν εισφερθεί από χρήστες.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοστόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι ΕΠΠ διαθέτουν για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας, ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει προσωπικά του δεδομένα, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, τα στοιχεία του οργανισμού, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου και η ταχυδρομική διεύθυνση, προκειμένου να προβεί σε κάποιο αίτημα ή σχόλιο. Οι ΕΠΠ συλλέγουν μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία με τον επισκέπτη/χρήστη και τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.

Οι ΕΠΠ σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.ά.

Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) του Πανεπιστημίου Πατρών, προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.ά). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΥΠΔ στο dpo@upatras.gr.

Πολιτική επιστροφών

Επιστροφή λόγω υπαναχώρησης

Σε περίπτωση που αλλάξατε γνώμη και επιθυμείτε να επιστρέψετε το βιβλίο που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που το παραλάβατε.

Το επιστρεφόμενο βιβλίο θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν από την πώλησή του.

Η επιστροφή του βιβλίου γίνεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (2ος όροφος), Ρίο, 26504, Πάτρα, τηλ 2610 969649, και πρέπει να εσωκλείεται απαραιτήτως η απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον εσάς.

Η επιστροφή του ποσού γίνεται εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας, εφόσον τη χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας έχετε υποδείξει.

Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος

Σε περίπτωση που παραλάβατε κακέκτυπο βιβλίο, το αντικαθιστούμε με νέο, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής. Τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία επιστροφής βαρύνουν εμάς. Η ενημέρωση για το ελαττωματικό προϊόν πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα που το παραλάβατε ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη, είτε τηλεφωνικά (στο 2610 969649) είτε ηλεκτρονικά (στο unico @ upatras.gr).