Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 

Γιώργος Σαγκριώτης

Οι τρεις Κριτικές του Kant Ένας οδηγός πλοήγησης

Με παράρτημα για τη θεμελίωση της ματαφυσικής των ηθών (1η Έκδοση)

Κατηγορία: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Φιλοσοφία

23,32 €

Marcus Tullius Cicero

Laelius de Amicitia

Εισαγωγή-Μετάφραση- Σημειώσεις: Γεώργιος Ε. Παπατσίμπας

Κατηγορία: Φιλοσοφία

16,23 €

Πρακτικά Συνεδρίου

Η Αρχαία Ελλάδα & ο Σύγχρονος Κόσμος

Ά Παγκόσμιο Συνέδριο -Ολυμπία, Αύγουστος 1997

Κατηγορία: Ιστορία

21,20 €

Πρακτικά Συνεδρίου

Η Αρχαία Ελλάδα & ο Σύγχρονος Κόσμος

Β' Παγκόσμιο Συνέδριο -Ολυμπία, Ιούλιος 2002

Κατηγορία: Ιστορία

21,20 €

Πρακτικά Συνεδρίου

Η πολιτισμική φυσιογνωμία της Πάτρας

Εβδομάδα γραμμάτων & τεχνών της Πάτρας

Κατηγορία: Ιστορία

15,21 €

Πρακτικά Συνεδρίου

Μια πολυεπιστημονική θεώρηση της γλώσσας

Κατηγορία: Φιλοσοφία, Δοκίμιο

15,21 €

Επίκουρος

Οι τρεις επιστολές

Στον Ηρόδοτο - στον Πυθοκλή -στον Μενοικέα

Κατηγορία: Φιλοσοφία

6,08 €

Stewart Shapiro

Σκέψεις για τα μαθηματικά

Η φιλοσοφία των μαθηματικών

Κατηγορία: Μαθηματικά, Φιλοσοφία

30,43 €

John Dunn

Τζον Λοκ

Κατηγορία: Φιλοσοφία

12,17 €

Ιωάννα Παπαγεωργίου

Το ευρωπαϊκό θέατρο από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα

Από τον κλασικισμό μέχρι τον ρομαντισμό (2η Έκδοση)

Κατηγορία: Ιστορία

9,89 €