Πρακτικά Συνεδρίου

Η Αρχαία Ελλάδα & ο Σύγχρονος Κόσμος

Β' Παγκόσμιο Συνέδριο -Ολυμπία, Ιούλιος 2002

21,20 €

Πρακτικά Συνεδρίου

Η Αρχαία Ελλάδα & ο Σύγχρονος Κόσμος

Ά Παγκόσμιο Συνέδριο -Ολυμπία, Αύγουστος 1997

21,20 €

Πρακτικά Συνεδρίου

Η πολιτισμική φυσιογνωμία της Πάτρας

Εβδομάδα γραμμάτων & τεχνών της Πάτρας

15,21 €

Ιωάννα Παπαγεωργίου

Το ευρωπαϊκό θέατρο από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα

Από τον κλασικισμό μέχρι τον ρομαντισμό (2η Έκδοση)

9,89 €