Αναλυτική Περιγραφή

Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί ένα συλλογικό έργο με αντικείμενο την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης, υπό το πρίσμα, κυρίως, της ελληνικής πραγματικότητας. Βασικός μελλοντικός σκοπός αλλά και επίκεντρο της έρευνας και ανάλυσης του έργου είναι η “αειφορία”. Οι συντελεστές του έργου, βασισμένοι σε διεθνείς αξιόπιστες παραμέτρους αλλά και στην ιστορική μελέτη θεμάτων αναπτυξιακού και οικονομικού ενδιαφέροντος (όπως βιομηχανικές επαναστάσεις, μεθόδους προσέγγισης ανθρώπινου δυναμικού, ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας), επιδιώκουν την αποσαφήνιση του ρόλου της τριτοβάθμιας —και όχι μόνο— εκπαίδευσης προς την επίτευξη μιας βιώσιμης και ανατροφοδοτούμενης οικονομικής πραγματικότητας. Εντός ερευνητικού πλαισίου παραμένουν και θέματα, που σήμερα αποτελούν πρόκληση, όπως οι περίοδοι κρίσης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πανδημία Covid-19, την αναστολή λειτουργίας των σχολείων και των πανεπιστημίων, το φαινόμενο της μετανάστευσης πτυχιούχων, την αυτονομία των πανεπιστημίων κ.ά., χωρίς, ωστόσο, να αντιμετωπίζονται ως ανυπέρβλητα εμπόδια αλλά, περισσότερο, ως ευκαιρίες ανάδειξης και εφαρμογής νέων πρακτικών. Η εκπαίδευση, η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη αποτελούν πεδία αυθυπόστατα και ταυτόχρονα αλληλένδετα, οδηγώντας τον αναγνώστη —φοιτητή, επιστήμονα, επαγγελματία του χώρου— σε ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις και γόνιμους προβληματισμούς.

Κωδικός: EPP-BK0112
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Τιμή: 27,00 €
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.A.

Χρόνος Παράδοσης: 3 έως 5 εργάσιμες μέρες