Αριστείδης Λουκόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αριστείδης Λουκόπουλος σπούδασε Οικονομικά και Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και Ιωαννίνων. Είναι κάτοχος πτυχίου παιδαγωγικών επιστημών, πτυχίου οικονομικών επιστημών, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα επιστημονικά πεδία της Αξιολόγησης, της Ποιότητας και της Οργάνωσης και Διοίκησης οργανισμών. Έχει θητεύσει σε διοικητικές θέσεις στην εκπαίδευση και έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην υπηρεσιακή εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, καθώς και σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα επικοινωνίας και οργάνωσης νεοφυών επιχειρήσεων. Υπηρετεί από το 1993 στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση και εργάζεται ως Διευθυντής σε δημοτικό σχολείο. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, με θεματολογία τα παιδαγωγικά, τα οικονομικά της εκπαίδευσης και θέματα ποιότητας στην εκπαίδευση.


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών