Χάρης Λαμπρόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Χάρης Λαμπρόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής Οικονομικών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας). Είναι διδάκτωρ της London School of Economics (Ph.D. econ. LSE), Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ (ΕΑΤΕ, τ. ΤΑΝΕΟ) και εκλεγμένο μέλος ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), όπου και έχει συμμετάσχει ενεργά σε πλήθος δραστηριοτήτων του με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, του επιχειρείν και της ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών & Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΙΕΜΕ-ΚΕΕΕ), επικεφαλής σύμβουλος της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ-ΕΒΕΑ), Γενικός Γραμματέας του ICC Hellas, μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Αττικής, και μέλος ΔΣ του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως. Έχει διατελέσει επικεφαλής σύμβουλος (Principal Consultant) της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank), σύμβουλος υπουργών (Παιδείας, Τουρισμού και Υγείας), καθώς και ανώτατο στέλεχος (Πρόεδρος & CEO), μέλος ΔΣ και σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες, funds και οργανισμούς, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε επίσημες αποστολές στο εξωτερικό, καθώς και σε επιτροπές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, έχει λάβει διάφορες διακρίσεις και υποτροφίες, έχει πλούσιο εθελοντικό έργο και ενεργή συμμετοχή στα κοινά.


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών