Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα

Σύντομο Βιογραφικό

Η Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, μαθηματικός-ερευνήτρια Εφαρμοσμένων Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση στη Διά βίου εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Έχει συνεργαστεί τόσο ως διδάσκουσα όσο και ως ερευνήτρια με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και με το ΕΑΠ. Είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στον χώρο της εκπαίδευσης (τουριστική παιδαγωγική, οργανωσιακή μάθηση, προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης) και της αξιολόγησης με χρήση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια, έχει δημοσιεύσει πλήθος ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, και παράλληλα είναι μέλος επιστημονικής επιτροπής συνεδρίων, κριτής επιστημονικών εργασιών, και ενεργό μέλος επιστημονικών ενώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

 

 

 


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών