Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα

Σύντομο Βιογραφικό

Η Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Μαθηματικός-Ερευνήτρια Εφαρμοσμένων Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής   είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα διατριβής: «Πολυπρισματική-διεπιστημονική προσέγγιση και αξιολόγηση της δημιουργικότητας των φοιτητών με έμφαση στην αξιοποίηση στατιστικών αναλύσεων». Επιπλέον, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά και  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση: Διά βίου εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών.

Έχει συνεργαστεί,  ως διδάσκουσα ή ερευνήτρια, με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο  και με το ΕΑΠ.

Είναι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων και εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων.

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εμπίπτουν στο χώρο της εκπαίδευσης (τουριστική παιδαγωγική, οργανωσιακή μάθηση, προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης) και της αξιολόγησης με χρήση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων.

Συμμετέχει με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύει ερευνητικές εργασίες της  σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, είναι μέλος επιστημονικής επιτροπής συνεδρίων και κριτής επιστημονικών εργασιών, και ενεργό μέλος επιστημονικών ενώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

 

 

 

 

 


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών