Ελένη Καρατζιά-Σταυλιώτη

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Κύπρο το 1953. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και στη Νομική Σχολή- Οικονομικό Τμήμα, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομικά της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική» στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου- Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή με θέμα «Ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και αξιολόγησης Νέων Ελληνικών Ανωτέρου Επιπέδου (Modern Greek A-level exams) στα Ελληνικά Σχολεία του Λονδίνου και η Καλλιέργεια της Ελληνικής Κουλτούρας σε αυτά). Εργάστηκε ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και εξελέγη μέλος ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (σήμερα ΤΕπΕΚΕ), με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση». Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και σε Πρακτικά Συνεδρίων, καθώς και έτερο-αναφορές στο έργο της. Συμμετείχε στη διαμόρφωση των Διαθεματικών Προγραμμάτων Σπουδών και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού. Είναι συν-συγγραφέας 3 βιβλίων με θέματα σχετικά με την αξιολόγηση, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη Βιοπαιδαγωγική θεωρία μάθησης. Επίσης συμμετείχε σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σχετικά με το πεδίο ενασχόλησής της και υπήρξε μέλος επιστημονικής επιτροπής συνεδρίων και κριτής επιστημονικών εργασιών.

 

 

 

 

 


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών