Γεωργία Α. Καμάρη

Σύντομο Βιογραφικό

 

Γεωργία Καμάρη

 

Ομότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Τακτικό Μέλος και Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Οργάνωσης "OPTIMA" (Organization for the Phytotaxonomic Investigation of the Mediterranean Area).

 

 • Πτυχιούχος (1968) του Τμήματος Φυσιογνωσίας & Γεωγραφίας  του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Διδάκτωρ Βιολογίας (1976) του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το 1969-σήμερα, ως Βοηθός, Επιμελήτρια, Επίκουρη και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και  Καθηγήτρια Βοτανικής (1995), στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Συνταξιοδοτήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2010 και σήμερα είναι Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Δίδαξε για περισσότερα από 40 έτη, πολυάριθμους προπτυχιακούς φοιτητές του Βιολογικού και του Φαρμακευτικού Τμήματος του Παν/μίου Πατρών, τα μαθήματα Μορφολογία Φυτών, Βοτανική και Γεωβοτανική, καθώς και για 20 περίπου έτη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων Βιολογίας, Φυσικής (διατμηματικό) και Αειφορικής Διαχείρισης (διαπανεπιστημιακό) τα μαθήματα της Βιοποικιλότητας και Βιογεωγραφίας.

 

 • Το συνολικό δημοσιευμένο έργο αφορά στην Βιοποικιλότητα, Βιοσυστηματική, Κυτταροταξινόμιση, Φυλογένεση, Φυτογεωγραφία και Προστασία & Διαχείριση Απειλουμένων ειδών και οικοτόπων της Ελληνικής Χλωρίδας.

 

 • Δημοσιεύσεις:
 • 1 Διδακτορική Διατριβή.
 • 109 Πρωτότυπες Ερευνητικές Εργασίες.
 • 72 Πρωτότυπες Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά και Επιστημονικά Βιβλία.
 • 20 Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων.

 

 • Έχει δημοσιεύσει νέα taxa για την Βοτανική Επιστήμη: 1 Γένος, 18 Είδη, 8 Υποείδη, 3 Ποικιλίες και 11 Νέους Ονοματολογικούς Συνδυασμούς.
 • Συνεκδότης 15 Bιβλίων/ Ειδικών Τόμων/ Πρακτικών Συνεδρίων.
 • Συνεκδότης (Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ. & Καμάρη Γ., 2009) στο Δίτομο Έργο "Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων & Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας"(βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2011), στο οποίο εκτός των άλλων συνέγραψε (μόνη ή με συνεργασία) 49 άρθρα.
 • Συνεκδότης (Φοίτος Δ., Καμάρη Γ., Κατσούνη Ν. & Μήτσαινας Γ., 2015) του βιβλίου με τίτλο "Το όρος Αίνος της Κεφαλονιάς: Iστορία - Φυσιογεωγραφία - Bιοποικιλότητα", το οποίο εκδόθηκε στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 • Συνεκδότης (Phitos D. & Kamari G.) από το 2000 έως σήμερα, στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Botanika Chronika”.
 • Συνεκδότης (Kamari G. & al. 1990-σήμερα) ειδικού κεφαλαίου στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Flora Mediterranea”, του οποίου έχουν εκδοθεί 31 Τόμοι, με τους τίτλους, “Mediterranean Chromosomes Number Reports, 1-25” & “Mediterranean plant karyological data, 26-31”.

 

 • Μέλος 12 (3 ελληνικών και 9 διεθνών) Επιστημονικών Εταιρειών.
 • Συμμετοχή σε πολυάριθμα ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, σε 16 εκ των οποίων ήταν η Επιστημονικά Υπεύθυνη και σε 3 Επιστ. Υπεύθυνη για την Ελλάδα.
 • Συμμετείχε σε 89 Επιστημονικά Συνέδρια/Ημερίδες, σε 30 εκ των οποίων ήταν μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και σε 25 εξ αυτών Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος/Γραμματεύς. Παρουσίασε σε αυτά (μόνη ή με συνεργάτες) 88 Ανακοινώσεις, σε 22 εκ των οποίων ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.
 • Διετέλεσε (2006-2019) Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

 

 • Τιμητικές Διακρίσεις:
 • Το 1983 τιμήθηκε με το αργυρό μετάλλιο της διεθνούς Οργανώσεως "OPTIMA"  για την καλλίτερη επιστημονική εργασία του έτους 1982.
 • Το 2010 τιμήθηκε μαζί με τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Δ. Φοίτο, από το Παν/μιο Κρήτης για την προσφορά τους στην γνώση και προστασία της Ελληνικής Χλωρίδας.
 • Το 2011, τιμήθηκε με τους συνεργάτες της με το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το δίτομο έργο “Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών της Ελλάδας” (2009).
 • Το 2011 έλαβε τιμητική ακαδημαϊκή διάκριση από το Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Το 2013 τιμήθηκε μαζί με τον Δάσκαλο και σύζυγό της, Ομότιμο Καθηγητή κ. Δ. Φοίτο, με το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας “ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ - ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2013” της οργανώσεως ECOCITY, για την συνεισφορά τους στην Βοτανική επιστήμη και στην Ελληνική Χλωρίδα.
 • 2015: Τιμητική διάκριση και ανακήρυξη της ως Επίτιμο Μέλος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Ε.Β.Ε.).
 • Το 2019 τιμήθηκε η ομάδα της (Ε. Liveri, P. Bareka & G. Kamari) με το αργυρό μετάλλιο της Οργανώσεως "OPTIMA" για την καλλίτερη

επιστημονική εργασία/πρωτότυπη δημοσίευση του έτους 2018.

 

 

 


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών