Υπό Έκδοση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

(2η Εκδοση)

Αναλυτική Περιγραφή

Το παρόν έργο πραγματεύεται τις βασικές έννοιες της γεωβοτανικής και των σπουδαιότερων σταθμών στην εξελικτική πορεία του φυτικού κόσμου, με ιδιαίτερη έμφαση στη χωρολογία των φυτών και στην ιστορική γεωβοτανική. Στόχος του έργου είναι όχι μόνο να εξοικειώσει τους φοιτητές με την επιστήμη της γεωβοτανικής και ευρύτερα της βοτανικής επιστήμης, αλλά απευθύνεται στο ευρύ κοινό, κερδίζοντας ολοένα μεγαλύτερη αναγνώριση. Και αυτό γιατί η γεωβοτανική μαζί με τη ζωογεωγραφία συνιστούν τις βασικές επιστήμες για την ερμηνεία της δομής και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων εντός των οποίων ζει ο άνθρωπος, εξαίροντας τη σημασία τους σήμερα που η γνώση και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν πρωταρχικό μέλημα του ανθρώπου.