Δημήτρης Τσουμπελής

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Τσουμπελής γεννήθηκε το 1948, στην Πάτρα, σ’ ένα (ο θεός να το κάνει) διώροφο πλίθινο σπίτι, που είχε το προνόμιο να βλέπει σε αλάνα. Στην Πάτρα τέλειωσε το δημοτικό σχολείο και το 6-τάξιο γυμνάσιο.

Τον Σεπτέμβρη του 1966, μετά από 13 ημέρες ταξιδιού με το υπερωκεάνιο Ολυμπία, φτάνει στην Νέα Υόρκη. Εκεί θα ζήσει 11 ολόκληρα χρόνια. ΄Οχι συνεχόμενα, αφού τα καλοκαίρια επιστρέφει τακτικά στην Ελλάδα. Σ’ ένα από αυτά τα ταξίδια παντρεύεται την Ευδοκία Παπαφωτοπούλου, με την οποία έχει αποκτήσει δύο κόρες.

Στη Νέα Υόρκη κάνει τις προ- και μεταπτυχιακές σπουδές του, οι οποίες καταλήγουν στους τίτλους Bachelor of Science (1971) - Master of Arts (1973) του City College, και  Doctor of Philosophy (Ph. D.) (1977), του City University.

Την Την άνοιξη του 1977 έρχεται στην Ελλάδα για να υπηρετήσει την προβλεπόμενη από σχετικές διατάξεις τρίμηνη στρατιωτική θητεία. Αυτή μετατρέπεται λίγο-λίγο σε 28μηνη. Μάλλον, γιατί, στο μεταξύ, οι στρατιωτιές αρχές έλαβαν σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι … ο πατέρας του δεν είχε ψηφίσει στις εκλογές του 1946.

Στα τέλη του 1979 προσλαμβάνεται ως Επιμελητής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκεί υπηρετεί ως το 1989, οπότε αναλαμβάνει καθήκοντα Καθηγητή στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Από αυτό το Τμήμα, του οποίου χρημάτισε και πρόεδρος την τετραετία 1999-2003, συναξιοδοτείται το 2014. Στα παραπάνω ΑΕΙ εδίδαξε μια ποικιλία προ- και μεταπτυχιακών μαθημάτων, επέβλεψε την συγγραφή (μεταπτυχιακών, κυρίως) διπλωματικών εργασιών και καθοδήγησε την εκπόνηση επτά διδακτορικών διατριβών.

΄Εχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στα αντικείμενα της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας και των Διαφορικών Εξισώσεων, κι έχει συγγράψει τα πανεπιστημιακά βοηθήματα • Θέματα Κλασσικής Θεωρίας Πεδίου, • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Τόμοι Α και Β,  • Ειδική Θεωρία Σχετικότητας, • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Τόμος Α, • Ανώτερα Μαθηματικά με συτήματα συμβολικών υπολογισμών.