Ουρανία Μπουσίου

Σύντομο Βιογραφικό

Η Ουρανία Μπουσίου σπούδασε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό. Παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μοντέλα Σχεδιασμού και Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Μονάδων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχει λάβει Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Open University of Cyprus. Στη συνέχεια, εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα, εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατέχοντας τη θέση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Εξωστρέφειας. Παράλληλα, είναι μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διδάσκοντας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεργάζεται, επίσης, με το ΔΙΕΚ Πάτρας ως εκπαιδεύτρια στις ειδικότητες Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας και Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing). Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και είναι συν-συγγραφέας ενός βιβλίου.

 


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών