Γεώργιος Κούκης

Σύντομο Βιογραφικό

Ομότιμος Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές (Msc και PhD) στην Τεχνική Γεωλογία και Γεωτεχνική από το Παν/μιο Leeds Αγγλίας. Ερευνητής (1968 – 1984) στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – Δ/νση Τεχνικής Γεωλογίας. Έχει πολύ σημαντική ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία Μελετητή και Συμβούλου σε τεχνικά έργα. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 60 ερευνητικά προγράμματα, ενώ το δημοσιευμένο έργο του αναφέρεται σε περισσότερες από 130 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια καθώς και τέσσερα διδακτικά βιβλία.


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών