Εφαρμογές της Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής στα Τεχνικά Έργα

Αναλυτική Περιγραφή

Το βιβλίο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών που η εκπαίδευση τους εστιάζεται στα αντικείμενα της Τεχνικής Γεωλογίας και της Γεωτεχνικής Μηχανικής. Η ανάπτυξη και προσέγγιση των βασικών θεματικών ενοτήτων του βιβλίου γίνεται κυρίως με μορφή ασκήσεων οι οποίες έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένα θέματα πρακτικού ενδιαφέροντος όπως: α) εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, β) μηχανικής περιγραφής ασυνεχειών και συμπεριφοράς της βραχομάζας, γ) επί τόπου δοκιμών γεωτεχνικής, δ) γεωστατικών τάσεων και θεμελιώσεων, ε) γεωτεχνικών συνθηκών κατασκευής υπόγειων έργων και φραγμάτων, στ) κατολισθήσεων και αναλύσεων ευστάθειας πρανών

Κωδικός: EPP-BK0046
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Τιμή: 12,15 €
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.A.

Χρόνος Παράδοσης: 3 έως 5 εργάσιμες μέρες