Βασίλειος Ι. Παπαντωνίου

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Βασίλειος Παπαντωνίου είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός του ΑΠΘ, όπου σπούδασε με υποτροφία του ΙΚΥ,  εκπόνησε τη Διδακτορική του διατριβή στη Διαφορική Γεωμετρία στο Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και την Υφηγεσία του στη Σύγχρονη Διαφορική Γεωμετρία στο University of Liverpool και στο ΑΠΘ. Έχει υπηρετήσει στο Πολυτεχνείο του ΑΠΘ, όπου έχει διδάξει τα μαθήματα Διαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισμό Συναρτήσεων μιας και περισσοτέρων μεταβλητών και Αναλυτική, Προβολική και Παραστατική Γεωμετρία. Επίσης, έχει υπηρετήσει στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου δίδαξε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα Κλασσικής και Σύγχρονης Διαφορικής Γεωμετρίας, Τανυστικής Ανάλυσης και Γεωμετρίας Riemann. Έχει συγγράψει 5 διδακτικά συγγράμματα.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος (2006-2008) και Αντιπρόεδρος (2004-2006 και 2008-2010) του Τμήματος των Μαθηματικών. Έχει υπάρξει μέλος επιστημονικών εταιριών, όπως στην Tensor Society (Japan), London Mathematical Society (L.M.S.), American Mathematical Society (A.M.S.), ενώ είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά του χώρου. Είναι, επίσης, μέλος της ΕΜΕ και εκλέχθηκε αντιπρόεδρος του ΔΣ αυτής, ενώ για χρόνια ήταν Πρόεδρος της ΕΜΕ Αχαϊας. Υπήρξε, επίσης, Editor του περιοδικού Bulletin of the Greek Mathematical Society. Έχει οργανώσει πανελλήνια συνέδρια Γεωμετρίας και συνέδρια της ΕΜΕ, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή κι ελληνικά συνέδρια Διαφορικής Γεωμετρίας. 

Τα ιδιαίτερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Γεωμετρία Riemann, τους Ομογενείς χώρους, τις Πολλαπλότητες επαφής, τις Υποπολλαπλότητες ψευδοευκλείδειων χώρων, ενώ τα ερευνητικά του αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Στα πεδία αυτά συνεργάστηκε ως Visiting Professor με το Department of Theoretical Mathematics του University of Liverpool, UK (1981-1982 και 1986-1987), καθώς και με το Department of Mathematics του Michigan State University, USA (1991-1992).  Συμμετείχε  ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως μέλος σε ερευνητικά προγράμματα ΠΕΝΕΔ και ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ. Έχει επιβλέψει 5 Διδακτορικές διατριβές και πολλές μεταπτυχιακές εργασίες στο πλαίσιο ΜΔΕ.

Έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ του ΔΙΚΑΤΣΑ (1989-1991 και 1993-2000), καθώς και μέλος ΔΣ του ΙΚΥ (1993-2005).


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών