Νικόλαος Τσέλιος

Σύντομο Βιογραφικό

Αν. Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμβουλος και συντονιστής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει πάνω από 110 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά (εκ των οποίων 34 διεθνή περιοδικά με 30 καταλογογραφημένα στο Web of Science και 32 καταλογογραφημένα στο Scopus), συνέδρια, βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: εκπαιδευτική τεχνολογία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αξιολόγηση ευχρηστίας εκπαιδευτικού λογισμικού, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή. Έχει διδάξει 10 μαθήματα σχετικά με Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Τεχνολογία Λογισμικού, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Σε βιβλιομετρική ανάλυση του 2019 (395 μέλη ΔΕΠ στα 19 Τμήματα Εκπαίδευσης της χώρας) κατατάχθηκε πρώτος σε h index από τους Αναπληρωτές  Καθηγητές. Σύμφωνα με το impactio κατατάσσεται στο κορυφαίο 1.5% των ερευνητών στον πλανήτη σε Computer Science και στο κορυφαίο 4% σε Εκπαίδευση και Human Computer Interaction (HCI) ως προς τον αριθμό επιστημονικών αναφορών. Το 2015 έλαβε μαζί με το Δημήτριο Ράπτη και το Νικόλαο Αβούρη το βραβείο Most influential paper award from MobileHCI 2005 (εργασία με τις περισσότερες αναφορές της δεκαετίας). Για 7 διαδοχικά έτη (2014-2020) εργασία (ή εργασίες) στην οποία είναι συνσυγγραφέας αναφέρεται στη λίστα Google Scholar Metrics. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τα κορυφαία περιοδικά καθώς και τις εργασίες με τις περισσότερες αναφορές σε αυτά, ανά γνωστικό αντικείμενο.


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών