Πανεπιστήμιο Πατρών 1964-2021. 50 + 7 Χρόνια μετά: Προϊστορία – Ίδρυση – Ανάπτυξη – Προοπτική, β΄ έκδοση

Ελληνική Έκδοση
(2η Εκδοση)

Αναλυτική Περιγραφή

Στο ανά χείρας πόνημα, επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη επανέκδοση του παλαιού λευκώματος, παρουσιάζονται με σύντομο τρόπο η προϊστορία, η ίδρυση, η ανάπτυξη και η προοπτική του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η πόλη των Πατρών και οι πολιτιστικοί θησαυροί της. Ακολουθούν, η προϊστορία μέχρι την ίδρυσή του, το 1964, η έναρξη λειτουργίας, το 1966, και στη συνέχεια η συνεχής διοικητική, ακαδημαϊκή και κτηριακή ανάπτυξη του πανεπιστημίου, με νέα Τμήματα, Σχολές και Ινστιτούτα. Σε ξεχωριστή ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές Μονάδες του Ιδρύματος, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, το Επιστημονικό Πάρκο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τα Μουσεία. Στο τέλος, σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ συμπεριλαμβάνονται πίνακες που αφορούν στην ανθρωπογεωγραφία του πανεπιστημίου, το ακαδημαϊκό του προφίλ, τις διοικήσεις του, τις διεθνείς κατατάξεις κ.λπ.

Κωδικός: EPP-BK0114
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Τιμή: 30,00 €
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.A.

Χρόνος Παράδοσης: 3 έως 5 εργάσιμες μέρες