Γεωδυναμική

Λιθοσφαιρικές πλάκες & ορογενετική παραμόρφωση

Αναλυτική Περιγραφή

Το παρόν σύγγραμμα απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές της Γεωλογίας και περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της Γεωτεκτονικής και Γεωδυναμικής. Ασχολείται με τη σπουδή των μεγάλων διαστάσεων τεκτονικών δομών σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και τις αιτίες που τις προκαλούν, ή αλλιώς τη σύνδεσή τους με τα φαινόμενα και γεγονότα που συμβαίνουν στο εσωτερικό της γης. Στο διδακτικό αυτό σύγγραμμα συσχετίζονται οι τεκτονικές κινήσεις με τις μαγματικές και μεταμορφικές διεργασίες και γενικότερα με τα προβλήματα του σχηματισμού της λιθόσφαιρας. Η ύλη περιλαμβάνει όλους τους τύπους των περιθωρίων λιθοσφαιρικών πλακών (απόκλισης, σύγκλισης και οριζόντιας μετατόπισης), διαφορετικών και αντικρουόμενων μοντέλων εξέλιξης, με αναφορές από πληθώρα συγκεκριμένων παραδειγμάτων σε διάφορα περιθώρια από όλο τον κόσμο καθώς και εκτενείς περιγραφές για την γεωδυναμική εξέλιξη του Ελληνικού Τόξου, και ολοκληρώνεται με την περιγραφή και εξέλιξη των τυπικών ορογενών του πλανήτη.

Κωδικός: EPP-BK0093
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Τιμή: 10,05 €
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.A.

Χρόνος Παράδοσης: 3 έως 5 εργάσιμες μέρες