Σωτήριος Κοκκάλας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Σωτήριος Κοκκάλας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας του Παν. Πατρών στα γνωστικά αντικείμενα της Νεοτεκτονικής και Γεωτεκτονικής. Τις τελευταίες δυο δεκαετίες διδάσκει και κάνει έρευνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό συνδυάζοντας υψηλής ανάλυσης δεδομένα υπαίθρου και αναλυτικές μεθόδους με τις βασικές αρχές της τεκτονικής γεωλογίας για να μελετήσει προβλήματα που σχετίζονται με τη διάρρηξη και παραμόρφωση του φλοιού σε διάφορες χωρο-χρονικές κλίμακες παρατήρησης. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει διοργανώσει εργασίες υπαίθρου στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και ανατολική Αραβική χερσόνησο και σε διάφορα γεωτεκτονικά περιβάλλοντα. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη θραυσιγενή και πλαστική παραμόρφωση του ανώτερου φλοιού, την διάρρηξη και κατάκλαση των γεωλογικών σχηματισμών με εφαρμογές στην έρευνα υδρογονανθράκων, την ορογενετική εξέλιξη των ζωνών πτυχών και επωθήσεων, την τεκτονική των ρηγμάτων οριζόντιας μετατόπισης και τη σχέση τους με μαγματικές διεισδύσεις, την τεκτονική γεωμορφολογία και τη γεωλογία των σεισμών.


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών