Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΠΠ)

Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΠΠ) ιδρύθηκαν τον Ιούλιο του 1995 με στόχο την έκδοση επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και πανεπιστημιακών εγχειριδίων υψηλής ποιότητας. Επιθυμούν να καλύψουν όλα τα επιστημονικά πεδία και τις τέχνες, με ιδιαίτερη έμφαση στις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις.

Το έντυπο ή/και ηλεκτρονικό εκδοτικό πρόγραμμα των εκδόσεων φιλοδοξεί να προβάλει το σύνολο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανταποκρινόμενο στον ρόλο των πανεπιστημιακών εκδόσεων επιδιώκει, παράλληλα, να προσφέρει επιστημονικά άρτια και ενδιαφέροντα έργα στο σύνολο των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όσο και έργα εκλαϊκευμένης επιστήμης (popular science). Για τον σκοπό αυτό, το 2011, οι ΕΠΠ εντάχθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα «Εύδοξος», την υπηρεσία παροχής συγγραμμάτων σε φοιτητές AEI της χώρας. Αριθμούν πλέον πάνω από 100 τίτλους πρωτότυπων βιβλίων ή μεταφρασμένων συγγραμμάτων και επιθυμούν να επεκτείνουν το έργο τους σε γνωστικά πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών, της τεχνολογίας, των θετικών επιστημών, των επιστημών της υγείας και των κοινωνικών σπουδών.

Το 2022, οι ΕΠΠ έκαναν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της ανανέωσης και της εδραίωσής τους ως πανεπιστημιακός εκδοτικός οίκος.

Οι άνθρωποί μας

Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελούν δραστηριότητα της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υπεύθυνη Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών: Κατερίνα Πάπαρη, katepapari@upatras.gr

Eπιμελητές-σύμβουλοι έκδοσης Εκδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών:

  • Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Καθηγητής Π. Κόντος, pkontos@upatras.gr (+30 2610-996181)
  • Θετικές Επιστήμες: Καθηγητής Α. Κατσαούνης, alex.katsaounis@chemeng.upatras.gr (+30 2610-962757)
  • Οικονομικές Επιστήμες & Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων: Καθηγητής Δ. Σκούρας, skuras@upatras.gr (+30 2610-969958)

Γραμματειακή Υποστήριξη Εκδόσεων Πανεπιστημίου Πατρών: Κατερίνα Κωστοπούλου, kkost@upatras.gr (+30 2610-969649)