Δημήτρης Σουρλάς

Σύντομο Βιογραφικό

Τέως Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής Παν/μίου Πατρών

ΣΠΟΥΔΕΣ:  Πτυχίο Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Πατρών  1975 και Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Φυσικής  Παν/μίου Πατρών 1980.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Μαθηματικά Ι (Απειροστικός Λογισμός)
 2. Μαθηματικά ΙΙΑ (Διανυσματική Ανάλυση)
 3. Μαθηματικά ΙΙΒ (Γραμμική Άλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία)
 4. Μαθηματικά ΙΙΙΒ (Διαφορικές Εξισώσεις)
 5. Μαθηματικά IVB (Μιγαδική Ανάλυση)
 6. Μαθηματική Θεμελίωση της Κβαντομηχανικής
 7. Μαθηματικά (Μεταπτυχιακά Ειδίκευση Ηλεκτρονικών)
 8. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
 9. Διανυσματική Ανάλυση
 10. Γραμμική Άλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία
 11. Ειδικά Μαθηματικά

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 1. Διανυσματική Ανάλυση, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 2021, ISBN:978-960-530-179-8
 2. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 2021, ISBN:978-960-530-178-1
 3. Γραμμική Άλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών 2018, ISBN:978-960-530-141-5
 4. Θεωρία Ομάδων και Τελεστών, Εκτυπωτικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών - 2007
 5. Μιγαδική Ανάλυση, Εκτυπωτικό κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών – 2016
 6. Δυναμικά Συστήματα και Εφαρμογές με τη χρήση του Maple - 2016, Εκδόσεις Εκτυπωτικού κέντρου Πανεπιστημίου Πατρών

Συγγραφή ξενόγλωσσου βιβλίου:

 • Mathematical Foundations of Lie-Santilli Theory, D. Sourlas  and G. Tsagas, Academy of Sciences Of Ukraine. Instiute  for  Theoretical Physics. Distributed by Hadronic Press, INC U.S.A., ISBN:0-911767-65-7

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 1. Lie Algebras and Flexible Lie-Admissible Algebras
 2. Ισοτοπική και γενοτοπική θεωρία
 3. Δυναμικά Συστήματα

Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών