Πρόβλεψη: Αρχές και Πρακτική

Μετάφραση από την τρίτη Αγγλική έκδοση
(1η Εκδοση)

Μετάφραση: Ιωάννης Α. Νίκας & Αθανάσιος Κούτρας

Αναλυτική Περιγραφή

Περίληψη περιεχομένου

Η πρόβλεψη είναι απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις. H απόφαση κατασκευής μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια απαιτεί την πρόβλεψη της μελλοντικής ζήτησης. O χρονοπρογραμματισμός του προσωπικού για την επόμενη εβδομάδα σε ένα τηλεφωνικό κέντρο απαιτεί την πρόβλεψη του όγκου των κλήσεων. Η δημιουργία αποθήκης απαιτεί πρόβλεψη για το τι θα απαιτηθεί να αποθηκευτεί. Η τηλεπικοινωνιακή δρομολόγηση απαιτεί την πρόβλεψη της κίνησης λίγα λεπτά νωρίτερα. Ανεξάρτητα από τις περιστάσεις ή τους χρονικούς ορίζοντες, η πρόβλεψη είναι σημαντική βοήθεια για αποτελεσματικό και αποδοτικό σχεδιασμό.

Αυτό το βιβλίο παρέχει μια περιεκτική εισαγωγή στις μεθόδους πρόβλεψης και παρουσιάζει αρκετές πληροφορίες για κάθε μέθοδο έτσι ώστε οι αναγνώστες να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα. Δίνονται παραδείγματα υλοποιημένα στην R από την προσωπική εμπειρία των συγγραφέων ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας πολλά σύνολα δεδομένων.

Κωδικός: EPP-BK0113
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Τιμή: 28,50 €
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.A.

Χρόνος Παράδοσης: 3 έως 5 εργάσιμες μέρες