Φαρμακευτική Τεχνολογία - Βιομηχανική Φαρμακευτική

Τόμος 1

Σχεδιασμός Φαρμακομορφών Τεχνολογία Κόνεων
Φαρμακευτικές Διεργασίες

Αναλυτική Περιγραφή

Το αντικείμενο του βιβλίου αυτού είναι η Φαρμακευτική Τεχνολογία, η επιστήμη δηλαδή του σχεδιασμού, ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακομορφών σε βιομηχανικό επίπεδο, και έχει ως σκοπό να αποτελεί βασικό βοήθημα των φοιτητών Φαρμακευτικής στις σπουδές τους στην Τεχνολογία Φαρμάκων. Το βιβλίο φιλοδοξεί να είναι χρήσιμο
και για τα στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας που ασχολούνται με την ανάπτυξη και παραγωγή φαρμακομορφών. Το βιβλίο στην ολοκληρωμένη του μορφή θα αποτελείται από τρεις τόμους. Ο πρώτος τόμος, τον οποίο έχετε στα χέρια σας, αφορά στην εισαγωγή του αναγνώστη στο αντικείμενο της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, στην παρουσίαση των αρχών του σχεδιασμού των φαρμακομορφών και των παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών, ασφαλών και καλαίσθητων φαρμακομορφών, και στην περιγραφή των φαρμακευτικών διεργασιών (pharmaceutical processing) που λαμβάνουν χώρα κατά την βιομηχανική παραγωγή των φαρμακομορφών. Η αποστείρωση και ο σχεδιασμός και λειτουργία καθαρών χώρων αντιμετωπίζονται ως αλληλένδετα τμήματα της προσπάθειας παραγωγής προϊόντων με ειδικές αξιώσεις καθαρότητας, όπως είναι τα ενέσιμα και οφθαλμικά σκευάσματα. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στην τεχνολογία κόνεων μιας σε μία ή περισσότερες φάσεις της παραγωγής σχεδόν όλων των φαρμακομορφών περιλαμβάνεται χειρισμός υλικών υπό την μορφή κόνεως και η κατανόηση της συμπεριφοράς των κόνεων κατά τις διάφορες φαρμακευτικές διεργασίες είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ορθή παραγωγή πολλών τύπων φαρμακομορφών. Ο δεύτερος τόμος του βιβλίου ετοιμάζεται και έχει ως σκοπό την αναλυτική παρουσίαση των διαφορετικών τύπων φαρμακομορφών, την σύνθεση τους, τις ιδιότητες τους, και τις μεθόδους παραγωγής και αξιολόγησης (ελέγχου) τους. Ο τρίτος τόμος θα ασχολείται με την τεχνολογία των νεώτερων συστημάτων χορήγησης βιοδραστικών ουσιών, δηλαδή με τις μορφές ελεγχόμενης χορήγησης (controlled drug delivery) και στόχευσης φαρμάκων (drug targeting), οι οποίες έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σημαντική θέση στο οπλοστάσιο μας στην μάχη κατά της ασθένειας.

Κωδικός: EPP-BK0104
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Τιμή: 30,27 €
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.A.

Χρόνος Παράδοσης: 3 έως 5 εργάσιμες μέρες