Θεόδωρος Γεωργιάδης

Σύντομο Βιογραφικό
Επιστημονική κατάρτιση
 • Πτυχιούχος Φυσιογνωστικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1968)
 • Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Saint Charles της Μασσαλίας (Doctorat d’ Etat es Sciences Naturelles-1980).
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας: Οικολογία ΙΙ και Οικολογία Βλάστησης
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Οικολογία και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών
Ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες
 • Βιοσυστηματική του γένους Centaurea στην Ελλάδα (Κυτταρολογία,γυρεολογία, απομόνωση χημικά δραστικών ενώσεων, αριθμητική ταξινόμηση.)
 • Χλωρίδα, Βλάστηση, Βιογεωγραφία, Οικολογική αξιολόγηση και Διαχείριση των βουνών, υγροτόπων και νησιών της Ελλάδας.
 • Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Άλλες δραστηριότητες
 • Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του πανεπιστημίου Πατρών για το Πρόγραμμα "INTERREG II" μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας
 • Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Πατρών για το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ "Ηράκλειτος"
 • Ανεξάρτητος κριτής του Θεματικού Κέντρου του Παρισιού για τον έλεγχο δεδομένων του Προγράμματος "NATURA 2000".
 • Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος NATURA 2000 για Πελοπόννησο, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα και Ιόνια νησιά.

Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου ΠατρώνΟικολογία βλάστησης

ISBN: 978-960-530-168-2

Συστηματική Βοτανική

ISBN: 978-960-530-127-9