Ιωάννης Α. Νίκας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Νίκας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι μέλος του ερευνητικού Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό (http://tourism.upatras.gr/tisf) του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού. Οι σπουδές του ήταν στα μαθηματικά με έμφαση στην εφαρμοσμένη επιστήμη και στην αριθμητική ανάλυση. Η διδακτορική του διατριβή ήταν στον τομέα των Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής και συγκεκριμένα στη μελέτη σφαλμάτων και μετρήσεων (αβεβαιότητα) χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους Ανάλυσης Διαστημάτων για την εύρεση αξιόπιστων λύσεων σε προβλήματα μη γραμμικών συστημάτων και βελτιστοποίησης. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη κι εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, την ανάπτυξη στοχαστικών και υπολογιστικών μεθόδων για την πρόβλεψη χρονολογικών σειρών, οπτικοποίηση και χωρική ανάλυση δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) σε τουριστικά και αθλητικά δεδομένα, καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης για την εύρεση αξιόπιστων λύσεων σε προβλήματα μη γραμμικών συστημάτων και βελτιστοποίησης.


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών