Αθανάσιος Κούτρας

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Κούτρας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Παν. Πελοποννήσου. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ), της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1996) και διδάκτωρ του ιδίου Τμήματος (2001). Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ και στο Τμήμα Ιατρικής, στην Μονάδα Νευροφυσιολογίας και τον Καθ. Γ. Κωστόπουλο σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούσαν την μελέτη της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές τεχνικές και μεθοδολογίας ψηφιακής επεξεργασίας σήματος χρηματοδοτούμενα από Ελληνικούς αλλά και διεθνείς πόρους. Έχει υπηρετήσει ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ, και στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας στη Ναύπακτο. Από τον Μάιο του 2019 ανήκει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Σε αυτό, έχει δημιουργήσει και επιβλέπει την ερευνητική ομάδα SIGNAL, IMAGE PROCESSING & PATTERN RECOGNITION (SIPPRE) Group η οποία δραστηριοποιείται στα ερευνητικά αντικείμενα της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και εικόνας, την ανάλυση βιοϊατρικού σήματος και εικόνας καθώς και πρόβλεψης χρονοσειρών. Παράλληλα, είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και του ερευνητικού εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προβλέψεων στον Τουρισμό, όπου ασχολείται ερευνητικά με το αντικείμενο της μελέτης χρονοσειρών τουριστικών δεδομένων, την ανάπτυξη στοχαστικών και υπολογιστικών μοντέλων πρόβλεψης και την εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας σημάτων σε χρονοσειρές τουριστικών δεδομένων και την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών απεικονίσεων δεδομένων και αποτελεσμάτων. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε συλλογικούς τόμους βιβλίων, επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση, στις επιστημονικές περιοχές που δραστηριοποιείται. Το επιστημονικό του έργο έχει αποτελέσει αντικείμενο σε περισσότερες από τετρακόσιες ετεροαναφορές σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της IEEE, της European Neural Network Society (ENNS) και της International Speech Communication Association (ISCA).


Βιβλία του συγγραφέα από τις Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών