Κατηγορίες: , Θετικές Επιστήμες

Εισαγωγή στη μεταφορά θερμότητας και μάζας

Αναλυτική Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται την πλήρη και ενιαία αντιμετώπιση δύο
πολύ σημαντικών μαθημάτων της επιστήμης της Χημικής Μηχανικής:
της μεταφοράς θερμότητας και της μεταφοράς μάζας. Η δομή αλλά
και η συστηματική προσέγγιση που αναπτύσσει το έργο προσφέρει όχι
μόνο την απαραίτητη γνώση, αλλά επιπλέον καλλιέργεια δεξιοτήτων
των μηχανικών ώστε να κατακτήσουν την επιστημονική επάρκεια.
Η πρωτοτυπία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι το αντικείμενο
αναπτύσσεται λεπτομερώς παράλληλα με τη θεωρία της μεταφοράς
θερμότητας, καθιστώντας το ιδιαιτέρως σημαντικό στο πεδίο του
αλλά και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος, ειδικότερα αν αναλογιστούμε ότι η μεταφορά μάζας
είναι ως πρόβλημα πολύ πιο πολύπλοκο και απαιτητικό από αυτό
της μεταφοράς θερμότητας. Στο πλαίσιο της ελληνικής τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, το έργο αποφεύγοντας την αυστηρά μαθηματική
προσέγγιση και την άστοχη υπεραπλουστευτική προσέγγιση των
μαθημάτων των φαινομένων μεταφοράς, προσφέρει τη δυνατότητα
παράλληλης ανάπτυξης των δεξιοτήτων των φοιτητών που θα τους
προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην επαγγελματική τους ζωή.

Κωδικός: EPP-BK0120
Διαθεσιμότητα: Άμεσα διαθέσιμο

Τιμή: 68,90 €
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.A.

Χρόνος Παράδοσης: 3 έως 5 εργάσιμες μέρες