Παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Σαγκριώτη, Οι τρεις Κριτικές του Καντ. Ένας οδηγός πλοήγησης. Με παράρτημα για τη Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών

Φωτογραφικό Υλικό
1