Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών αλλάζουν σελίδα

 Aγαπητά Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

 Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΠΠ) αλλάζουν σελίδα, με στόχο να δημιουργήσουν έναν εκδοτικό οίκο που θα ικανοποιεί τις προσδοκίες όλων μας.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι, ως πρώτο βήμα στην παραπάνω κατεύθυνση, οι ΕΠΠ απέκτησαν νέα ιστοσελίδα: publications.upatras.gr.  Η ιστοσελίδα, λιτή αλλά εύχρηστη, λειτουργεί ταυτόχρονα, για πρώτη φορά, και ως ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν υπάρχουν παρατηρήσεις σε σχέση με την Ιστοσελίδα, μην διστάσετε να τις μεταφέρετε στη Γραμματεία των Εκδόσεων.

Το νέο εγχείρημα των ΕΠΠ βασίζεται στις εξής αρχές:

  1. εξασφάλιση της εκδοτικής και αισθητικής αρτιότητας των βιβλίων,
  2. αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβάλλονται,
  3. έμφαση στην έκδοση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων,
  4. ευνοϊκοί οικονομικοί όροι για τους/τις συγγραφείς.   

Προσκαλούμε τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τις ΕΠΠ, ή απλώς θέλουν να ενημερωθούν για την προοπτική και τους όρους μιας τέτοιας συνεργασίας, να επικοινωνήσουν με τον, ανά γνωστικό αντικείμενο, αρμόδιο Επιμελητή των ΕΠΠ. Σε πρώτη φάση, προτεραιότητα θα δοθεί στους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες:

Επιμελητής: Καθηγητής Π. Κόντος, pkontos@upatras.gr (2610-996181)

Θετικές Επιστήμες: 

Επιμελητής: Καθηγητής Α. Κατσαούνης, katsaounis@chemeng.upatras.gr (2610-962757)

Οικονομικές Επιστήμες & Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων:  

Επιμελητής: Καθηγητής Δ. Σκούρας, skuras@upatras.gr (2610-969958)

Ο μεσοπρόθεσμος στόχος είναι οι ΕΠΠ να αποκτήσουν στέρεη οικονομική βάση, ώστε να πορευτούν στα βήματα των γνωστών επιτυχημένων παραδειγμάτων πανεπιστημιακών εκδόσεων.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι οι ΕΠΠ να διαδραματήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική ακαδημαϊκή και εκδοτική πραγματικότητα.